Aastal 2023 täiustasime galeriid heade riputussüsteemidega. Nüüd on näitusi lausa lust vahetada :) Projekti rahastas Pärnumaa Kohalik Omaalgatuse Programm ja projekti omaosalust aitasid katta kõik, kes galeriitegevust on toetanud. Tänud suured!
Aastal 2022 täiustasime galerii valgustust ja ehitasime välikäimla. Projekti rahastas Pärnumaa Kohalik Omaalgatuse Programm, Lääneranna vald ja projekti omaosalust aitasid katta kõik, kes galeriitegevust on toetanud. Tänud suured!
Lihula Meistriaia peamaja ehitus on saanud toetust PRIA LEADER meetme jt. toetusprojektide raames.
Seinad ja katuse renoveeris aastal 2012 Element Fassaadid OÜ (toetas LEADER projekt)).
Peamaja põrandat ehitati sügisel 2014. Ehitustöid teostas CoralRoof OÜ (toetas LEADER projekt).
Rataskaev hoovi ehitati avatud töötoa käigus aastal 2017 Kohaliku Omaalgatuse projektiga (KÜSK).
Tänavapoolse peaukse ja varikatuse ehitatamisel aastal 2018 kasutati Muinsuskaitse toetust.

2018-2021 saime taas toetust PRIA LEADER meetmest.  Projekti käigus sai ajalooline hoone puuduvad avatäited ja aluspõranda valamine viidi lõpule. Luuakse ajalooliselt ja kultuuriliselt väärtuslikku keskkonda, mida saab kasutada piirkonna omapära eksponeerimiseks (galerii, avatud ateljeed), avalike sündmuste korraldamiseks ja meeste käsitöö arendamiseks. Lõuna-Läänemaa keskus saab korrastatuma ilme, kultuuripärand on hoitud ja eksponeeritud, kujuneb uus tegevuspaik kohalikele kunstnikele ja käsitöömeistritele. Kujuneb korrastatud ja turvaline elukeskkond, mitmekesistub majandustegevus, areneb kogukonna ühistegevus. Luuakse eeldused uute töökohtade loomiseks, inimeste majandusliku aktiivsuse soodustamiseks. Piirkond muutub atraktiivseks ning väärtuslikuks kohaliku elanikkonna ja turistide silmis. Piirkonna eripära on hoitud ja arendatud.
Töid teostas Sampoehituse OÜ.