Lihula Meistriaia peamaja ehitus on saanud toetust  PRIA LEADER meetme jt. toetusprojektide raames.
Seinad ja katuse renoveeris aastal 2012 Element Fassaadid OÜ (toetas LEADER projekt)).
Peamaja põrandat ehitati sügisel 2014.  Ehitustöid teostas CoralRoof OÜ (toetas LEADER projekt).
Rataskaev hoovi ehitati avatud töötoa käigus aastal 2017 Kohaliku Omaalgatuse projektiga (KÜSK).
Tänavapoolse peaukse ja varikatuse ehitatamisel aastal 2018 kasutati Muinsuskaitse toetust.


Aastal 2019-2021 saame taas tuge PRIA LEADER meetmest. Projekti käigus saab ajalooline hoone puuduvad avatäited ja aluspõranda valamine viiakse lõpule. Luuakse ajalooliselt ja kultuuriliselt väärtuslik keskkond, mida saab kasutada piirkonna omapära eksponeerimiseks (galerii, avatud ateljeed) ja avalike sündmuste korraldamiseks. Ajaloolise Lõuna-Läänemaa keskus saab korrastatuma ilme, kultuuripärand on hoitud ja eksponeeritud, kujuneb uus tegevuspaik kohalikele kunstnikele ja käsitöömeistritele. Kujuneb korrastatud ja turvaline elukeskkond, mitmekesistub majandustegevus, areneb kogukonna ühistegevus. Luuakse eeldused uute töökohtade loomiseks, inimeste majandusliku aktiivsuse soodustamiseks. Piirkond muutub atraktiivseks ning väärtuslikuks kohaliku elanikkonna ja turistide silmis. Piirkonna eripära on hoitud ja arendatud.