Lihula Meistriaia peamaja ehitus on saanud toetust  PRIA LEADER meetme jt. toetusprojektide raames.
Seinad ja katuse renoveeris aastal 2012 Element Fassaadid OÜ (toetas LEADER projekt)).
Peamaja põrandat ehitati sügisel 2014.  Ehitustöid teostas CoralRoof OÜ (toetas LEADER projekt).
Rataskaev hoovi ehitati avatud töötoa käigus aastal 2017 Kohaliku Omaalgatuse projektiga (KÜSK).
Tänavapoolse peaukse ja varikatuse ehitatamisel aastal 2018 kasutati Muinsuskaitse toetust.